Serveis

Prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de trastorns d’aprenentatge i del llenguatge Prevenció, avaluació, diagnòstic i tractament de trastorns d’aprenentatge i del llenguatge

Orientació i suport a famílies Orientació i suport a famílies

Orientació i suport a escoles Orientació i suport a escoles

Glifing: mètode lector Glifing: mètode lector

Teràpia neuroperceptiva (visual) Teràpia neuroperceptiva (visual)

Tallers educatius per a pares Tallers educatius per a pares

Taller de memòria en adults Taller de memòria en adults

Recolzament metodològic treballs fi d’estudis (Treball de Recerca, Treball fi de grau, Treball fi de màster, Treball Cicle formatiu) Recolzament metodològic treballs fi d’estudis (Treball de Recerca, Treball fi de grau, Treball fi de màster, Treball Cicle formatiu)

Suport educatiu per a alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius Suport educatiu per a alumnes de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius

Serveis psicologia

Gestió emocional

Gestió emocional

Resolució de conflictes

Autoconcepte

Desenvolupament d’habilitats socials

Gestió emocional en nens adoptats

Gestió emocional en nens adoptats

Psicologia forense

Psicologia forense

Reeducació individual

Reeducació individual

Serveis logopèdia

Trastorns del llenguatge oral i escrit

Trastorns del llenguatge oral i escrit

Dislèxia

Discalculia

Dificultats en l’adquisició de la lectoescriptura

Trastorn específic del llenguatge (TEL)

Trastorn del llenguatge en l’espectre autista

Intervenció en el llenguatge en nens adoptats

Disfluència

Disfàsia

Afàsia

Trastorns de la parla

Trastorns de la parla

Dislàlies

Trastorns de la deglució

Trastorns de la deglució