OMEGA

A través de la nostra pràctica professional hem construït OMEGA:

Orientar - per créixer

Millorar - i potenciar les habilitats

Estimular - el pensament i els aprenentatges

Gestionar - les pròpies emocions

Acompanyar - en el desenvolupament

OMEGA