Normes de seguretat COVID-19

A continuació us facilitem les mesures de seguretat establertes per a l’atenció presencial, establertes pel Consejo General de Colegios de Logopedas i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) seguint les recomenacions del Ministeri de Sanitat:

Consejo General de Colegios de Logopedas:

https://www.clc.cat/pdf/module_28/10015437/Medidas-reapertura-consultas-CGCL-CPLGA-24____0OjAuDYdUny9USM4R28Q_ca.pdf

COPC: 

https://www.copc.cat/adjuntos/adjunto_15475/v/Recomanacions%20de%20prevenci%C3%B3%20i%20d%27higiene%20del%20COPC.pdf?tm=1588582895