Idea

La nostra filosofia de treball es basa en la globalitat i individualitat de l’infant/adolescent posant el focus d’atenció en tots els aspectes que presentem a continuació: El nostre marc de treball és:

  • Intervenció integral i individualitzada en el diagnòstic i tractament.
  • Treball coordinat amb tots els professionals implicats amb l’infant / adolescent ( escola, familia, especialistes…).
  • Compromís i eficàcia en tota la intervenció.
Idea
Idea Centre Raquel Coral
  • Experiència vital
  • Capacitat cognitiva
  • Capacitat perceptiva
  • Estructura lingüística
  • Habilitats socials
  • Abordament dels aprenentatges
  • Gestió d'emocions